עמותת תודעה פועלת משנת 2002 כמרכז הסברה, חינוך וידע למיניות בריאה ולמניעת אלימות וניצול מיני.

ציטוט 4 (2).png

עמותת תודעה כלולה במסלול הירוק של משרד החינוך, תכנית מספר 5389

עמותת תודעה מפעילה תכנית יחודית לצמצום מצבי סיכון בתחום המיניות המוכרת באופן בלעדי ע"י משרד הרווחה

ליבת הפעילות שלנו היא פעילות חינוכית והסברתית לנוער ולצעירים/ות, צוותים והורים לקידום מיניות בריאה, אחריות חברתית וערבות הדדית.

עמותת תודעה פועלת בתפיסה הולסיטית. על כן, המלצתנו היא לקיים מספר סדנאות תהליכיות לנוער וכן הרצאות וסדנאות למעגלים המקיפים אותו; קבוצת השווים, הצוות החינוכי וההורים.

שאיפתנו היא כי התרבות המאפשרת פגיעה וניצול, תפנה את מקומה לתפיסות ערכיות וראויות של זכויות אדם וכבוד לשלמות הגוף והנפש של שני המינים.