Online Workshop

סדנאות להורים
זו האחריות שלנו לדבר עם הילדים.ות

אולי איתנו ההורים לא דיברו על זה אבל זו האחריות שלנו, אז איך נעשה זאת? 

מי אנחנו

מערך ההרצאות נכתב ע"י ד"ר אדוה ברקוביץ'-רומנו, מנהלת עמותת תודעה.

אדוה בוגרת תואר שלישי בעבודה סוציאלית עם התמחות במגדר ומיניות מהאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
טרם הצטרפותה לתודעה, מילאה שורת תפקידים בעמותות ובמחלקות רווחה, שבהן טיפלה וריכזה תכניות לנערות ולצעירות במצבי סיכון. במשך 6 שנים, יזמה ופיתחה תוכניות בג'וינט, ביניהן פיילוט בין משרדי העוסק במיניות בריאה וצמצום אלימות מינית.

יחד עם אדוה, עובדות ועובדים מנחות ומנחים מיומנים אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא בעלי רקע וניסיון עשיר בעבודה בתחום המיניות והמגדר. 

icons8_get_a_discount_64_edited.png

מהי אלימות מינית וכיצד נמנע את המקרה הבא?

אלימות מינית בקרב

נערים ונערות 

סוגי הפגיעה, עקרונות המניעה, כלים לשיח למניעת אלימות מינית וזיהוי מצבים של פגיעה לעידוד אחריות חברתית 

HALF-icons8_meeting_64.png

מדברים/ות מיניות עם הנוער שלנו

הרצאה מותאמת לכל הורה

מעל גיל 10

נסקור את העולם המיני כפי שילדינו וילדותינו חווים אותו היום, על המרחבים החדשים והסכנות שבהם. בנוסף, נעניק כלים מעשיים לשיח יום יומי איתם.ן.

icons8_guardian_64.png

מדברים/ות מיניות מהיסודות

הרצאה לכל הורה

מעל גיל 6

ההרצאה תעסוק במרכיבים ההתפתחותיים של מיניות בגיל הילדות ותחילת גיל ההתבגרות, חשיפה לפורנוגרפיה וכלים לשיח עם הילדות והילדים.