יום הנערה הבינלאומי- בואו נדבר על זכויות מיניות של נערות

לכבוד יום הנערה, יום רשמי שהוכרז באו"ם לציון זכויותיהן של ילדות ונערות, ערכנו עם ד"ר אדוה ברקוביץ' שיחה על היבטים של מיניות בקרב נערות

משנות תודעה מהבית | פורסם 11/10/20

יום הנערה הינו יום שבמכוון מצויין באופן מובחן מיום הילד הבינלאומי.

וכן זכויות מיניות? יש דבר כזה!

עוד בשנות ה-90 הוכרו זכויות מיניות על ידי האו"ם – זכויות העוסקות בזכות למימוש המיניות באופן מהנה ומיטיב כמו גם ללא כפייה, אלימות או אפליה ביחס לנטייה מינית.


למה לדבר על זכויות מיניות בהקשר מובחן לנערות?

כי הזכויות המיניות של נערות וילדות מופרות לעיתים יותר קרובות, מאשר הזכויות המיניות של נערים וילדים. אנחנו נוהגים/ות לחשוב שהפרת הזכויות הללו נעשית על ידי הפוגעים – שהם לפי נתונים ברחבי העולם – כ-95% נערים וגברים, אך מתוך עבודת המחקר של ד"ר אדוה ברקוביץ' רומנו, עולה נתון לא צפוי, כי הזכויות המיניות של נערות לעיתים גם מופרות על ידי גורמי מקצוע טיפוליים.

ברב המקרים גורמי מקצוע אלה מבקשים למעשה להגן ולשמור על נערות, אך מתוך דעות קדומות, ואימוץ תפיסות פטריארכאליות, הם לעיתים נוקטים גישות טיפוליות המפלות אותן בשל היותן נערות

מאיפה נולד החיבור שלך לנערות?

החיבור שלי עם נערות, מתחיל קודם כל מהמקום האישי, שכן גם אני חוויתי את עצמי כנערה מתבגרת.

אמנם, פערי הדורות כבר ניכרים, אך החוויה הרגשית, הפיזית והקוגניטיבית – מוכרת לי היטב.

אני זוכרת שבתחילת תהליך ההשכלה ורכישת המקצוע שלי, לא תכננתי לעבוד עם נערות. גיל הילדות ריתק אותי יותר - הייתי דודה מצטיינת לשלושה אחיינים בגילאים צעירים יותר.

אבל רצה הגורל ובשנה השלישית ללימודי התואר הראשון שלי בעבודה סוציאלית, קיבלתי הזדמנות מרתקת - להנחות קבוצת נערות. הקסם שלהן שבה אותי.

מנקודה זו ואילך, הקדשתי את חיי המקצועיים – בשטח ובאקדמיה, לקדם את זכויותיהן של נערות,

ועם השנים לקדם את זכויותיהם המיניות.

בהמשך עם השנים כחוקרת, בחרתי לערוך את עבודת הדוקטורט שלי על האופן בו תופסות עובדות סוציאליות היבטים של מיניות בקרב נערות במצבי מצוקה – ומה הפרקטיקה שהן נוקטות לנוכח תפיסות אלה. אבל הממצאים הם נושא לפוסט אחר...


איך התאוריה הפמיניסטית ממשיגה מיניות נערות?

כשהתחלתי לקרוא את התאוריות והמחקרים מהעולם, הבנתי כי אין תשובה אחת לשאלה הזו,

וזה בהחלט מבלבל. כאשת מקצוע אני מצופה לתת תשובות ברורות לדילמות וסוגיות שעולות - אבל בפועל אני מוצאת את עצמי בשנים האחרונות פועלת ליצירת סימני שאלה, במקומות בהם יש סימני קריאה.

אני מאמינה בחשיבה ביקורתית וברפלקציה, אני מאמינה ביכולת שלנו להרהר ולערער על המובן מאליו. ואם במצב הזה תסיימו את הקריאה – אז עשיתי את שלי.

התיאוריה הפמיניסטית קודם כל מתייחסת להשפעת המגדר על תופעות חברתיות ומכוונת לפעולות ברמת המאקרו – האישי הוא הפוליטי!

לפיכך בראש ובראשנה, כדי להגן על הזכויות המיניות של נערות יש לקדם פעולות של חקיקה, הקמה והנגשת שירותים, חינוך וטיפול.

בתוך הפרקטיקה החינוכית-טיפולית עולה קריאה לקדם העצמה מינית של נערות.


העצמה מינית – יש דבר כזה!

המונח "העצמה" לרב לא מתקשר לנו למונח "מיניות", בטח ובטח שלא ביחס למיניות נערות. כדי להבין מהי העצמה מינית ומדוע חשוב לקדם אותה, צללה אדוה לעומק התאוריות הפסמיניטיות שעוסקות ב- 30 שנים האחרונות במיניות של נערות, ובאופן ספציפי בתימות הבאות:

 • מיניות ותשוקה כמרכיבים טבעיים וחיוביים;

 • השתקת התשוקה המינית של נערות;

 • העצמה מינית כדרך להתמודד עם השתקת התשוקה;

 • ביקורת על הייצוג המיני הנשי כמעודד סקסואליזציה;


מיניות ותשוקה כמרכיבים טבעיים וחיוביים

בניגוד לדעה הרווחת שמיניות נערות עלולה להיות מסוכנת, התפיסות הפמיניסטיות רואות במיניות מרכיב טבעי וחיובי בחייהן של נערות. כך, מיניות מומשגת כמרכיב משמעותי בהתפתחות הפסיכולוגית ובהבניית הזהות של נערות (ונערים), והיא מובנת לא רק במונחים של התנהגות מינית אלא כוללת:

 • ארוטיקה

 • אינטימיות

 • עונג, רבייה

 • זהות מגדרית

 • נטייה מינית

 • רצונות

 • תשוקות

 • פנטזיות