• עמותת תודעה

יום הנערה הבינלאומי- בואו נדבר על זכויות מיניות של נערות

לכבוד יום הנערה, יום רשמי שהוכרז באו"ם לציון זכויותיהן של ילדות ונערות, ערכנו עם ד"ר אדוה ברקוביץ' שיחה על היבטים של מיניות בקרב נערות

משנות תודעה מהבית | פורסם 11/10/20

יום הנערה הינו יום שבמכוון מצויין באופן מובחן מיום הילד הבינלאומי.

וכן זכויות מיניות? יש דבר כזה!

עוד בשנות ה-90 הוכרו זכויות מיניות על ידי האו"ם – זכויות העוסקות בזכות למימוש המיניות באופן מהנה ומיטיב כמו גם ללא כפייה, אלימות או אפליה ביחס לנטייה מינית.


למה לדבר על זכויות מיניות בהקשר מובחן לנערות?

כי הזכויות המיניות של נערות וילדות מופרות לעיתים יותר קרובות, מאשר הזכויות המיניות של נערים וילדים. אנחנו נוהגים/ות לחשוב שהפרת הזכויות הללו נעשית על ידי הפוגעים – שהם לפי נתונים ברחבי העולם – כ-95% נערים וגברים, אך מתוך עבודת המחקר של ד"ר אדוה ברקוביץ' רומנו, עולה נתון לא צפוי, כי הזכויות המיניות של נערות לעיתים גם מופרות על ידי גורמי מקצוע טיפוליים.

ברב המקרים גורמי מקצוע אלה מבקשים למעשה להגן ולשמור על נערות, אך מתוך דעות קדומות, ואימוץ תפיסות פטריארכאליות, הם לעיתים נוקטים גישות טיפוליות המפלות אותן בשל היותן נערות

מאיפה נולד החיבור שלך לנערות?

החיבור שלי עם נערות, מתחיל קודם כל מהמקום האישי, שכן גם אני חוויתי את עצמי כנערה מתבגרת.

אמנם, פערי הדורות כבר ניכרים, אך החוויה הרגשית, הפיזית והקוגניטיבית – מוכרת לי היטב.

אני זוכרת שבתחילת תהליך ההשכלה ורכישת המקצוע שלי, לא תכננתי לעבוד עם נערות. גיל הילדות ריתק אותי יותר - הייתי דודה מצטיינת לשלושה אחיינים בגילאים צעירים יותר.

אבל רצה הגורל ובשנה השלישית ללימודי התואר הראשון שלי בעבודה סוציאלית, קיבלתי הזדמנות מרתקת - להנחות קבוצת נערות. הקסם שלהן שבה אותי.

מנקודה זו ואילך, הקדשתי את חיי המקצועיים – בשטח ובאקדמיה, לקדם את זכויותיהן של נערות,

ועם השנים לקדם את זכויותיהם המיניות.

בהמשך עם השנים כחוקרת, בחרתי לערוך את עבודת הדוקטורט שלי על האופן בו תופסות עובדות סוציאליות היבטים של מיניות בקרב נערות במצבי מצוקה – ומה הפרקטיקה שהן נוקטות לנוכח תפיסות אלה. אבל הממצאים הם נושא לפוסט אחר...


איך התאוריה הפמיניסטית ממשיגה מיניות נערות?

כשהתחלתי לקרוא את התאוריות והמחקרים מהעולם, הבנתי כי אין תשובה אחת לשאלה הזו,

וזה בהחלט מבלבל. כאשת מקצוע אני מצופה לתת תשובות ברורות לדילמות וסוגיות שעולות - אבל בפועל אני מוצאת את עצמי בשנים האחרונות פועלת ליצירת סימני שאלה, במקומות בהם יש סימני קריאה.

אני מאמינה בחשיבה ביקורתית וברפלקציה, אני מאמינה ביכולת שלנו להרהר ולערער על המובן מאליו. ואם במצב הזה תסיימו את הקריאה – אז עשיתי את שלי.

התיאוריה הפמיניסטית קודם כל מתייחסת להשפעת המגדר על תופעות חברתיות ומכוונת לפעולות ברמת המאקרו – האישי הוא הפוליטי!

לפיכך בראש ובראשנה, כדי להגן על הזכויות המיניות של נערות יש לקדם פעולות של חקיקה, הקמה והנגשת שירותים, חינוך וטיפול.

בתוך הפרקטיקה החינוכית-טיפולית עולה קריאה לקדם העצמה מינית של נערות.


העצמה מינית – יש דבר כזה!

המונח "העצמה" לרב לא מתקשר לנו למונח "מיניות", בטח ובטח שלא ביחס למיניות נערות. כדי להבין מהי העצמה מינית ומדוע חשוב לקדם אותה, צללה אדוה לעומק התאוריות הפסמיניטיות שעוסקות ב- 30 שנים האחרונות במיניות של נערות, ובאופן ספציפי בתימות הבאות:

 • מיניות ותשוקה כמרכיבים טבעיים וחיוביים;

 • השתקת התשוקה המינית של נערות;

 • העצמה מינית כדרך להתמודד עם השתקת התשוקה;

 • ביקורת על הייצוג המיני הנשי כמעודד סקסואליזציה;


מיניות ותשוקה כמרכיבים טבעיים וחיוביים

בניגוד לדעה הרווחת שמיניות נערות עלולה להיות מסוכנת, התפיסות הפמיניסטיות רואות במיניות מרכיב טבעי וחיובי בחייהן של נערות. כך, מיניות מומשגת כמרכיב משמעותי בהתפתחות הפסיכולוגית ובהבניית הזהות של נערות (ונערים), והיא מובנת לא רק במונחים של התנהגות מינית אלא כוללת:

 • ארוטיקה

 • אינטימיות

 • עונג, רבייה

 • זהות מגדרית

 • נטייה מינית

 • רצונות

 • תשוקות

 • פנטזיות

 • גישות

 • תפקידים מגדריים

 • מערכות יחסים

מיניות חיובית או בריאה היא מצב בו לפרט יש מידע וחופש הולמים המאפשרים לו/לה את הפוטנציאל לחוות מיניות בטוחה ומספקת.

נקודת מבט זו הובילה להתייחסות מחקרית רחבה יותר ביחס לתוצאות החיוביות של מיניות נערות המתואמת לשלבים ההתפתחותיים, כולל התייחסות:

 • תשוקה מינית מוגדרת כאחד האופנים של העצמי, המיוצרים על ידי הגוף ומוגדרים במונחים של סובייקטיביות מינית ויכולת פעולה (agency) מינית.


 • יכולת פעולה מינית (sexual agency) מוגדרת כיכולת של הנערה להרגיש שהיא מסוגלת לרצות במין ולפעול לטובת הרצונות המיניים שלה. והניסיון האינדיבידואלי שלה להשפיע על החוויתה המינית העכשווית או על מיניותה בהמשך מהלך החיים.


 • סובייקטיביות מינית (sexual subjectivity) היא תחושה עצמית של הוויה מינית, תחושה של הנערה כי היא ראויה לעונג מיני ולהגנה מינית, המבצעת בחירות מיניות באופן אקטיבי ומגדירה עצמה כיצורה מינית.השתקת התשוקה המינית של נערות

על פי השיח הפמיניסטי, נערות נתפסות כראויות לקיים קשרים שוויוניים עם נערים וגברים, לדרוש עונג מיני כפי שהן חושקות ולשחק באופן אקטיבי בנשיות שלהן .

אבל, כותבות פמיניסטיות מדגישות עד כמה למעשה השיח הציבורי וגם המחקרי נוטה להשתקת התשוקה של נערות, או במילים אחרות, עוסק לרוב בהפחדה ובסיכונים.

עיסוק בסיכונים מצמצם את המונח "מיניות נערות" רק לעמדה של קורבנות ואת המיניות של נערים רק לעמדה של פוגעים.

משמעות הדבר שהמודל הפטריארכלי רואה במיניות של נערות כלא לגיטימית כשלעצמה, אלא רק במסגרת מערכת יחסים רומנטית, הטרוסקסואלית ומונוגמית, וכל חריגה ממודל זה, נתפסה כפתולוגית וזכתה לתיוג שלילי.

נערות המפנימות את המסרים הללו חוות "דילמות של תשוקה" - ומנהלות עימם משא ומתן.

בתוך תהליך זה הן לומדות כי תחושותיהן המיניות, הטבעיות, לא עולות בקנה אחד עם הגדרת ה"נשיות הנורמטיבית" ו"הילדה הטובה". על כן, הן משתיקות תחושות אלה ומאבדות את הקשר עם גופן ועם תחושות התשוקה בקרבן.

השתקה זו מתגברת בקרב נערות להט"ביות, שכן לצד העלייה במודעות לנטייה מינית מגוונת – עדיין נשים להט"ביות חוות אפלייה ודיכוי קשים יותר.

תהליך ההחפצה (אובייקטיביזציה) העצמית, הוא תהליך נוסף התורם להשתקת התשוקה בו נערות לומדות להביט על עצמן מנקודת המבט הגברית אשר רואה בהן אובייקט מיני.

דבר המשפיע על היכולת שלהן לזהות את התחושות האותנטיות שלהן, להכיר בתחושות המיניות שלהן ולהביע את הרצונות המיניים שלהן או את התנגדותן.


השתקת התשוקה מובילה להשתקת נוספות – כולל הכוח של הנערה לאהוב את עצמה והיכולת שלה לדעת מה היא באמת רוצה .

על-פי תפיסה פמינסטית זו, דווקא השתקת התשוקה מונעת מנערות את היכולת לקיים משא ומתן כסובייקט (מיני), להתעקש למשל, על שימוש בקונדום או לסרב לפרקטיקות מיניות שאינן רצויות עליהן.

כלומר, השתקת התשוקה והחינוך המיני (המשמר השתקה זו), מובילים למצבי סיכון של נערות הנושאות בגופן את ההשלכות – הן אלה החוות פגיעות מיניות, הריונות לא רצויים ומחלות מין.

ייצוג מיני כדרך להעצמה מינית של נערות

הטוענות בעד הייצוג בתקשורת של נערות כמיניות מאמינות כי יצוג זה, מהווה לגיטימציה לנערות להכיר בזכותן לחוש ולהביע את המיניות שלהן.

התשוקה המינית המועצמת נתפסת כאמצעי להעצמת נשים באופן רחב יותר.

זאת מתוך תפיסה כי מי שמעיזה לבטא את המיניות שלה באופן אקטיבי מפירה את התפיסות השמרניות והנורמות המגדריות של מיניות פסיבית, דבר העשוי לעודד אותה להפר נורמות מגדריות נוספות.

נשים צעירות עשויות לראות את התשוקה כסימן לשחרור וכבחירה אישית שלהן.

תיאורטיקניות אלה מציעות-יש לחזק את הסובייקטיביות

ויכולת הפעולה (agency)

המינית של נערות

כדרך להעצמת הנערות

ולפיתוח בריאות מינית
ביקורת על הייצוג המיני הנשי כמעודד סקסואליזציה

מנגד, נשמעת הטענה כי מיניות היא לעולם אינה אותנטית כיוון שהיא מובנית בתוך הגמוניה פטריארכלית ומיוצגת כיום באופן אינטנסיבי ב"תרבות הסקסואליזציה" .

בתרבות זו ניתן לראות כי תשוקתן של נערות ונשים נוכחת באופן מוקצן בכל מדיה.

המיניות הנשית מוצגת בתרבות זו כאקטיבית, יוזמת ומועצמת, אך היא למעשה עדיין מבנה נערות ונשים רק כאובייקט מיני אשר נועד לספק גברים, לעיתים אף באופן אלים.

באופן זה ההבניות החברתיות מחזקות את הבניית הנערים והגברים כבעלי העוצמה והכוח

ואת הנערות כאובייקט, מיני ובכלל.

הבניות אלה מובילות לאלימות כלפי נערות ונשים והן מכונות "תרבות האונס".

באופן אירוני, המודל להעצמה המינית של נערות באמצעות ייצוג מיני, מבנה את מיניותן באמצעות תפקידים נשיים סטראוטיפים, באמצעות מיניות מוחצנת והוא דומה "מדי" לדימוי נערת הפורנו המינית והממוסחרת.

האירוניה הגלומה במודל יחיד ומצומצם זה הוא שהנערה מרגישה מועצמת ובעלת כוח להיות מינית דרך התפקיד של אובייקט מיני עבור האחר ולא עבור עצמה ועל כן מודל זה מבטא למעשה את הפנמת הדיכוי הפטריארכלי.

הפנמת הדיכוי מביאה למצב בו נשים ונערות כבר אינן זקוקות למישטור הגברי, אלא הן ממשטרות ומחפיצות את עצמן באופן אקטיבי ואף עוברות תהליך של סקסואליזציה עצמית (self-sexualization).

דוגמאות מובהקות לכך ניתן למצוא בספרה "Girls & Sex" של פגי אורנשטיין,

עיתונאית אשר ראיינה עשרות נערות ונשים צעירות ברחבי ארה"ב על מיניות.

מסקנותיה מוצגים בקצרה-

בהרצאת טד – שהיא בגדר חובה!!:אז מה אנחנו רוצות לאחל לבנות שלנו

לכבוד יום הנערה הבין לאומי?


נאחל להן יכולת לחשיבה ביקורתית-

המהווה אבן דרך הכרחית לתחושת העצמה מינית –

שכן, חשיבה ביקורתית היא זו המאפשרת לנערה

לערער על התפיסה הפטריארכאלית ביחס למיניות נשית.


נאחל להן שירגישו טוב (באמת טוב!) ביחס לגוף שלהן,

שיראו בו מקור להנאה-

הנאה מינית, אבל לא רק, הנאה מספורט, ממשחק, מריקוד.


נאחל להן שיראו במיניות כמקור לחוש הנאה,

אינטימיות, חיבור לבן או בת הזוג.


נאחל להן שיחושו תשוקה, ויראו בה חוויה נעימה,

שיהיו מסוגלות, בהתאם לרצונות שלהן לממש את התשוקות המיניות שלהן.


נאחל להן שוויון זכויות ביחס למימוש הרצונות המיניות שלהן –

שלא יתוייגו באופן שונה מנערים אם יביעו את המיניות שלהן.


ולבסוף, נאחל להן שלא יחוו כפייה או אלימות מינית.!

האם הפוסט עניין אותך?

פרגנ/י לנו בלייק לפוסט 3>

עוד כתבות שיעניינו אותך:733 צפיות1 תגובות