top of page
Image by leah hetteberg

Coaching boys into men

מאמנים את הבנים לגברים

תכנית המכשירה מאמני/ות ספורט למניעת אלימות מגדרית באמצעות שיח עם המתאמנים על גבריות, ערכים, מיניות ואחריות.

על התוכנית

התכנית פותחה בארה"ב ונמצאה כאפקטיבית במחקרי הערכה, גם שנה לאחר סיום התכנית. התכנית תורגמה לצרפתית וספרדית, קיבלה הכרה של UNICEF ו-FIFA והיא מופעלת ביותר מ-200 מדינות בעולם.

במובן האינטרקטיבי - הקהל מתבקש לעזור לשנות את הסוף, זאת באמצעות ליווי של מנחה המותאמת לקהל היעד.

החלק שלנו

אנו, בעמותת תודעה, תרגמנו לעברית את התוכנית והתאמנו  אותה תרבותית תוך שמירה על אותם ערכים ומטרות שהביאו אותה להיות הצלחה גדולה כל כך בארצות אחרות

 

מדוע בחרנו במודל זה?

  1. מאמני ומאמנות ספורט הן דמויות משמעותיות בחייהן/ם של ילדות/ים ונוער ולרב מהווה דמות נערצת המשמת מודל לחיקוי.

  2. מודל המאמנ/ת כמחנכ/ת מהווה הזדמנות להעביר ערכים משמעותיים גם ביחס לסוגיות אשר לרב קשה למחנכים אחרים לשוחח עליהן.

  3. התכנית הוכחה כאפקטיבית במספר מחקרים בשנים האחרונות.

  4. מודל זה מעמיד על נס אורח חיים בריא, המכיל בתוכו אימונים גופניים, תחזוק פיזי של הגוף וספורטיביות.

מה כולל המודל

  1. 3 מפגשים באורך של שעה וחצי למאמנים והמאמנות, בנושאים הבאים:

  2. מידע עדכני על תופעת האלימות המינית וגורמיה

  3. כלים ליצירת שיח מובנה ולשינוי נורמות מגדריות

  4. כלים לזיהוי מקרי פגיעה ותגובה לארוע

  5. הצעות לדרכי שיח לא פורמאלי לטובת העברת מסרים של כבוד הדדי והימנעות מאלימות זוגית ומינית

  6. בסיום ההכשרה המאמנים מקבלים חוברת עם 12 מערכים להעברה לנערים.

bottom of page