top of page

Acerca de

19.png

תודעה לחברות

​עמותת תודעה פועלת משנת 2002 כמרכז הסברה וידע למיניות מיטיבה ומניעת אלימות וניצול מיני.

ליבת הפעילות שלנו היא פעילות חינוכית והסברתית לנוער ולצעירים/ות, צוותים והורים לקידום מיניות מבחירה, אחריות חברתית וערבות הדדית.

סדנאות והרצאות לחברות עסקיות

1. מניעת אלימות מינית במקום העבודה

- מסוכנות ביחסי מרות ויחסי כוח

- החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

                                                                                       

2. איך לדבר על מיניות עם ילדיכם

-  אילו מסרים בנוגע למיניות, אנו ההורים, מעבירים לילדים שלנו

- יצירת סביבה המאפשרת התפתחות מינית בריאה

 

3. מניעת אלימות מינית בקרב ילדיכם

- זיהוי תמרורי אזהרה של ניצול מיני בקרב נערים ונערות

- כלים להתמודדות עם אלימות מינית; כלים לשיח מאפשר והיכרות עם גורמי סיוע.

 

4. אחריות חברתית למניעת אלימות וניצול מיני

- כיצד אנו, הצופים מהצד, יכולים לזהות אלימות וניצול מיני

- באלו כלים יש באפשרותנו להשתמש על מנת לצמצם ולמנוע אלימות וניצול מיני 

 

5. בואו נדבר על זוגיות אלימה

- זיהוי תמרורי אזהרה של זוגיות אלימה

- כלים לסיוע בסיטואציות של קשר בעל מאפיינים אלימים

6. גבריות וצריכת זנות 

- כיצד מתנהלת הדינמיקה שבין תפיסות על גבריות לבין ניצול מיני בישראל?

- מה הקשר בין חשיפה לתכנים מיניים אגרסיביים, צריכת זנות, והיכולת להיות באינטימיות עם    אדם אחר?

 

7. להסתכל לזנות בעיניים 

- מהי זנות? זנות בישראל ובעולם, מעמד חוקי, נתונים, וגורמי כניסה. 
- איך זנות קשורה לכל אחד ואחת מאיתנו?

bottom of page