top of page

Acerca de

ציטוט 4 (17).png

תודעה לנוער

עמותת תודעה מציעה סדנאות חווייתיות ואינטראקטיביות מותאמות למגוון מגזרים, תרבויות וגילאים. ​הסדנאות מועברות על ידי מנחות.ים מיומנים.ות אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא, בעלי רקע וניסיון עשיר בעבודה עם נוער בתחום המיניות והמגדר.

אנו ממליצים לקיים 3-5 מפגשים בהפרדה מגדרית. ניתן להזמין את כל הפעילויות גם ב-Zoom.

 • כיתות ד' - ו'
  מגדר ומיניות - עמידה על נורמות מגדריות גבריות ונשיות - השפעת נורמות אלו על חייהם של תלמידינו. - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז. מיניות ולחץ חברתי - מהו לחץ חברתי ואיך הוא יכול להשפיע על חיי תלמידינו - כלים לזיהוי מתי אני מושפע.ת מלחץ חברתי - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז. זוגיות - בירור המודלים הזוגיים הקיימים בחיי היומיום ובעולם הוירטואלי, הדמיון והשוני ביניהם - שיח על מה אנו רוצים ורוצות לקבל מזוגיות, כמו גם מה הקשיים העשויים להתעורר - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז. רצון והסכמה - לימוד המושגים "רצון" ו"הסכמה" בהקשר רחב, לאו דווקא מיני - עמידה על ההבדל- מתי אני רוצה ומתי אני מסכים.ה - חיבור המושגים לנושא הזוגיות והמיניות מיניות ברשת - שיח על האלמנטים המיניים שהתלמידים נחשפים אליהם והרגשות שמתעוררים בעקבות החשיפה - הפערים בין העולם הוירטואלי למציאות, והשפעתו על התלמידים - כלים לגלישה בטוחה (כולל דרכי פנייה לגורמים מקצועיים במידת הצורך
 • כיתות ז' - ח'
  מגדר ומיניות - עמידה על נורמות מגדריות גבריות ונשיות - כיצד אותן נורמות משפיעות על התפיסות שלנו לגבי זוגיות ומיניות - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז. מיניות ולחץ חברתי - מהו לחץ חברתי ואיך הוא יכול להשפיע על חיי תלמידינו - כלים לזיהוי מתי אני מושפע.ת מלחץ חברתי - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז. זוגיות - בירור המודלים הזוגיים הקיימים בחיי היומיום ובעולם הוירטואלי, הדמיון והשוני ביניהם - שיח על מה אנו רוצים ורוצות לקבל מזוגיות, כמו גם מה הקשיים העשויים להתעורר - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז. רצון והסכמה - לימוד המושגים "רצון" ו"הסכמה" בהקשר רחב, לאו דווקא מיני - עמידה על ההבדל- מתי אני רוצה ומתי אני מסכים.ה - חיבור המושגים לנושא הזוגיות והמיניות מיניות ברשת - שיח על האלמנטים המיניים שהתלמידים נחשפים אליהם והרגשות שמתעוררים בעקבות החשיפה - הפערים בין העולם הוירטואלי למציאות, והשפעתו על התלמידים - פורנוגרפיה והשפעתה על התפיסות וההתפחות המינית של התלמידים - כלים לגלישה בטוחה (כולל דרכי פנייה לגורמים מקצועיים במידת הצורך)
 • כיתות ט' - י'
  מגדר ומיניות - עמידה על נורמות מגדריות גבריות ונשיות - כיצד אותן נורמות משפיעות על התפיסות שלנו לגבי זוגיות ומיניות - מה המחירים שאנו משלמות או משלמים על "אי עמידה" בנורמות המגדריות - התמודדות עם תיוג חברתי - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז זוגיות ומיניות - למידה על המודלים הזוגיים אליהם חשופים התלמידים - הפער בין המודלים הוירטואליים לאלה שביום יום והשפעתו על תפיסתם של התלמידים - יחסי מין בתוך זוגיות- בירור עמדות, ופנטזיה אל מול מציאות מיניות וכוח - למידה על יחסי כוח באופן כללי - איך יחסי כוח באים לידי ביטוי במיניות - כלים לזיהוי מתי אני נמצא.ת בעמדה של כוח/למישהו יש עמדת כוח עליי - הסכמה ורצון - הדמיון והשוני בין המושגים מיניות ברשת - שיח על האלמנטים המיניים שהתלמידים נחשפים אליהם והרגשות שמתעוררים בעקבות החשיפה - הפערים בין העולם הוירטואלי למציאות, והשפעתו על התלמידים - פורנוגרפיה והשפעתה על התפיסות וההתפחות המינית של התלמידים - כלים לגלישה בטוחה (כולל דרכי פנייה לגורמים מקצועיים במידת הצורך) אינטימיות וסודות - לימוד המושג אינטימיות והאתגרים בשמירה עליה בעידן הוירטואלי - סודות והסתרה - כלים לבירור ההבדל בין אינטימיות חיובית להסתרה שאינה חיובית - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז
 • כיתות י"א - י"ב
  מיניות וכוח - למידה על יחסי כוח באופן כללי - איך יחסי כוח באים לידי ביטוי במיניות - כלים לזיהוי מתי אני נמצא.ת בעמדה של כוח/למישהו יש עמדת כוח עליי - הסכמה ורצון - הדמיון והשוני בין המושגים אינטימיות וסודות - לימוד המושג אינטימיות והאתגרים בשמירה עליה בעידן הוירטואלי - סודות והסתרה - כלים לבירור ההבדל בין אינטימיות חיובית להסתרה שאינה חיובית - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז זוגיות ומיניות - למידה על המודלים הזוגיים אליהם חשופים התלמידים - הפער בין המודלים הוירטואליים לאלה שביום יום והשפעתו על תפיסתם של התלמידים - יחסי מין בתוך זוגיות- בירור עמדות, ופנטזיה אל מול מציאות בואו נדבר על זוגיות אלימה בקרב מתבגרים - זיהוי תמרורי אזהרה של זוגיות אלימה בקרב נוער - כלים לסיוע בית ספרי בסיטואציות של קשר בעל מאפיינים אלימים - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז הצגה נערה ללא שם - הצגה חינוכית על ידי שחקנים מקצועיים - דיון מונחה העוסק בתמרורי אזהרה ועקרונות התערבות בסיטואציות בעלות אלמנטים מיניים אלימים. אחריות חברתית למניעת אלימות וניצול מיני - כיצד אנו, הצופים מהצד, יכולים לזהות אלימות וניצול מיני - באילו כלים יש באפשרותנו להשתמש על מנת לצמצם ולמנוע אלימות וניצול מיני - שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז
bottom of page