top of page

תו תקן לאתרי הכרויות

תודעה פועלת למניעת פגיעה וניצול מיני. כחלק מהפעילות, יצרנו תו תקן לאתרי הכרויות ליצירת מרחב בטוח ונעים להכרויות ברשת לגברים ולנשים. 

עמותת תודעה פיתחה מתודה ומערכי הסברה לעידוד אתרי הכרויות לאמץ מדיניות של אקלים בטוח ולממש מדיניות זאת באמצעות תוכנית אכיפה פנימית  העושה שימוש במגוון כלים ואמצעים שמציעה תודעה.

אודות תו התקן

אתרי הכרויות בישראל משמשים מאות אלפי נשים וגברים לפגוש בני זוג ולהכיר אנשים חדשים.נדרשים לכך פתיחות, אמון ואינטימיות ואלה מלווים בחשיפה ומצבי פגיעות. 

אתרי ההכרויות הם השדכן של העידן המודרני והאטרקטיביות שלהם תלויה בין השאר ביכולתו של האתר לספק מרחב מרגש, בטוח ונעים ליצירת קשרים אנושיים. 


מתוך מחקרים שנערכו בנושא נמצא כי 96% מהמשתמשים/ות קיבלו:

- הערות מיניות לא רצויות 

- הצעות לתשלום עבור מין 

- תמונות חושפניות לא רצויות

מה דורש תו התקן ומהם הקריטריונים לקבלת תו התקן FEEL SAFE ?

1. כפתור דווח נגיש לתלונות על התנהגות לא הולמת 

2. מנגנון יעיל לטיפול בתלונות על התנהגות פוגענית

3. ניטור יזום של פעולות פוגעניות 

4. הגדרת ההתנהגות הפוגענית בתקנון המשתמשים

5. הפעלת מערך הסברה כנגד התנהגות פוגענית ולעידוד התנהגות מכבדת

אתר ההיכרויות 'Alpha' כבר הצטרפו אלינו- בואו גם אתם.ן ליצירת מרחב היכרויות בטוח

לקריאה נוספת. 

bottom of page