top of page

Acerca de

ציטוט 4 (4).png

תודעה לצוות החינוכי

ליבת הפעילות שלנו היא פעילות חינוכית והסברתית לנוער ולצעירים.ות, צוותים והורים לקידום מיניות מבחירה, אחריות חברתית, ערבות הדדית וזיהוי מצבי סיכון. אנו דוגלים.ות ביצירת תרבות שוויונית ומכבדת ומאמינים.ות כי על ידי חינוך והסברה ניתן לחולל שינוי ולקדם את האמירה שבני ובנות אדם אינם/ן מוצר צריכה ומיניות מיטיבה מתקיימת במסגרת של רצון משותף, אינטימיות, אמון וכבוד הדדי.  


השינוי מתחיל מחינוך לזכויות אדם, כבוד לשלמות הגוף והנפש, ותפיסת "עצמי" ערכית וראויה.

עם העזרה שלכם.ן, נוכל להגיע לעשרות אלפי ילדים.ות ובני.ות נוער ולהטמיע בהם ערכי ליבה חיוביים.

סדנאות לצוות חינוכי

* ניתן לקיים את הסדנאות על פי חלוקה גילאית של שכבות התלמידים.

1. מיניות ומגדר

- עמידה על נורמות מגדריות גבריות ונשיות.

- השפעת נורמות אלו על חייהם של תלמידינו. 

- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

 

2. איך לדבר על מיניות עם תלמידיכם

-  אילו מסרים בנוגע למיניות, אנו המורים, מעבירים לתלמידים שלנו.

- יצירת סביבה המאפשרת התפתחות מינית בריאה.

- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

 

3. בואו נדבר על זוגיות אלימה בקרב מתבגרים

- זיהוי תמרורי אזהרה של זוגיות אלימה בקרב נוער.

- כלים לסיוע בית ספרי בסיטואציות של קשר בעל מאפיינים אלימים.

- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

 

4. הצגה חינוכית מקורית - נערה ללא שם

- הצגה חינוכית על ידי שחקנים מקצועיים.
- דיון מונחה העוסק בתמרורי אזהרה ועקרונות התערבות בסיטואציות בעלות אלמנטים מיניים אלימים.

5. התמודדות עם מיניות ברשת

- איך לדבר על פורנוגרפיה עם תלמידיכם; מיתוסים מול מציאות.

- סכנות במרחב הווירטואלי.

- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

 

6. אחריות חברתית למניעת אלימות וניצול מיני

- כיצד אנו, הצופים מהצד, יכולים לזהות אלימות וניצול מיני.

- באילו כלים יש באפשרותנו להשתמש על מנת לצמצם ולמנוע אלימות וניצול מיני.

- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

 

7. הקשת הלהט"בקית

- הכרות עם הקהילה הלהט"בקית; מושגים, רגישויות, לשון פניה ועוד.

- אתגרים העומדים בפני נוער להטב"ק בבית הספר ומחוצה לו.

- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

 

8. אזהרת טריגר

- מהי טראומה ואיך היא עשויה לבוא לידי ביטוי בסביבה הבית ספרית.

- כלים לשיח מודע טראומה.

- מהו טריגר ואיך הוא עשוי לבוא לידי ביטוי בעבודתכן.ם כמורות ומורים.

- כלים להתמודדות במפגש עם סיפור טראומתי.
- שימוש בכלי החינוכי הדיגיטלי, סטוריז.

bottom of page