top of page

Acerca de

ציטוט 4 (16).png

תודעה להורים

זו האחריות שלנו לדבר עם הילדים והילדות שלנו. 

 

עמותת תודעה מקיימת סדנאות בנושאים שונים להורים במטרה לתת כלים ודרכי התמודדות לשיח מעמיק, רגיש ומותאם עם ילדנו.

סדנאות להורים

1. איך לדבר על מיניות עם ילדיכם

-  אילו מסרים בנוגע למיניות, אנו ההורים, מעבירים לילדים שלנו.

- יצירת סביבה המאפשרת התפתחות מינית מיטיבה.

 

2. מניעת אלימות מינית בקרב ילדיכם

- זיהוי תמרורי אזהרה של ניצול מיני בקרב נערים ונערות.

- כלים להתמודדות עם אלימות מינית; כלים לשיח מאפשר והיכרות עם גורמי סיוע.

 

3. בואו נדבר על זוגיות אלימה בקרב מתבגרים

- זיהוי תמרורי אזהרה של זוגיות אלימה בקרב נוער.

- כלים לסיוע הורי בסיטואציות של קשר בעל מאפיינים אלימים.

 

4. הצגה חינוכית מקורית - נערה ללא שם

- הצגה חינוכית על ידי שחקנים מקצועיים.
- דיון מונחה העוסק בתמרורי אזהרה ועקרונות התערבות בסיטואציות בעלות אלמנטים  מיניים     אלימים.

5. התמודדות עם מיניות ברשת

- איך לדבר על פורנוגרפיה עם ילדיכם; מיתוסים למול מציאות.

- סכנות במרחב הוירטואלי.

bottom of page