מתנות עם ערך

'מתנות עם ערך' של עמותת תודעה הינן קו מוצרים הסברתי.

כל מוצר נושא מסר חינוכי וגם מאפשר את המשך פעילות העמותה המתקיימת מתרומות בלבד.