מתנות עם ערך

0

'מתנות עם ערך' של עמותת תודעה הינן קו מוצרים הסברתי.

כל מוצר נושא מסר חינוכי וגם מאפשר את המשך פעילות העמותה המתקיימת מתרומות בלבד. 

© הזכויות שמורות לעמותת תודעה   |   03-9099119   |   todaa@todaango.org.il