top of page

על חורבותיו של מועדון החשפנות "הפוסיקט" הוקם בית לעשיה חברתית שמוקדש לציבור הרחב.

במקום נערכים סיורים המתחקים אחר תכליתו הקודמת של המקום. צוותים חינוכיים וקבוצות נוער המגיעות למקום, יכולים לבחור לשלב בביקורם הנחייה של צוות תודעה, העוסקת בנושאים אשר צפים מסיור במרחב.

ניתן לבחור מבין הסדנאות הבאות:

להסתכל לזנות בעיניים

זנות היא מונח שמוכר לכולנו. אך אותה פרקטיקה מתווכת לנו דרך המדיות השונות באופן שלעתים מוטה ורחוק מאד מהמציאות. השיח הציבורי מרוחק וחסר בידע ומתוך כך גם התפיסות שלנו כא.נשים עשויות להיות נגועות באותן הטיות.

המפגש ייגע בסיבות הכניסה לזנות, בהתמודדויות, בקושי לצאת מהמעגל ובהשלכות לטווח קצר ולטווח ארוך. במקביל, נתייחס לעמדות והתחושות שלנו לגבי זנות, ונשאל ביחד "מה אני יכול.ה לעשות"?

אורך מפגש: 90 דקות

כמות אנשים: עד 70 א.נשים

מין בתמורה ל...

בדומה למצבי חיים מורכבים אחרים, גם בזנות, חלק גדול מהמציאות הוא אפור. לשימוש במין כאסטרטגיית הישרדות יש צורות רבות, אשר חלק גדול מהן לא נתפסות אצל רובנו כמצבים שיש להם קשר לכותרת "זנות". המפגש יעסוק בהיכרות עם הזנות כרצף רחב יותר של מצבים, וימחיש כי היא בעצם קרובה אלינו יותר ממה שנדמה, או נוח לנו לחשוב.

במפגש נתייחס לקשרים זוגיים בעלי אלמנטיים מנצלים, לזנות אינטרנטית, לחסרות בית חבויה וכדומה. ניגע בנורות אדומות, בקשיים והאתגרים במפגש עם אישה או גבר על רצף הזנות, ונציע עקרונות לשיח מיטיב.

אורך מפגש: 90 דקות

כמות אנשים: סדנא עד 25, הרצאה עד 70 א.נשים

״התבגרות במרחב פורנוגרפי״

מחקרים מראים כי הגיל הממוצע בישראל לחשיפה ראשונית לתוכן פורנוגרפי הוא קרוב ל10. עולם המדיה גדוש מסרים מיניים ולעיתים לא צריך בכלל לצפות בפורנו כדי להיחשף לתכנים מיניים אגרסיביים.

הדרך לצפות נמצאת אצל כל אחד ואחת מהנערות והנערים שלנו בכיס 24/7 – בטלפון החכם. הפורנוגרפיה  נגישה, מזמינה, מסקרנת, מושכת – ועקב השיח הציבורי הער - נשארת בסודי סודות ובלי שיחה עליה. בסדנא זו נשים את הפורנוגרפיה בהקשר הרחב יותר- המרחב הפורנוגרפי, ונתייחס להשפעות המרחב הזה על תהליכי התבגרות וחשיפה למיניות של נערות ונערים בישראל.

אורך מפגש: 90 דק

כמות אנשים: סדנא עד 25, הרצאה עד 70 א.נשים

הולכים לאיבוד

עד לא מזמן בכלל, צריכת זנות בישראל היתה חוקית לחלוטין. לכן אין זה מפתיע כי הנתונים לגבי צריכת זנות הם גבוהים מאד, והתפיסה הציבורית לגבי צריכת זנות לא בהכרח ממקמת אותה מחוץ לגבולות הנורמטיבי. אפשר, לצערנו, להיות אדם מתפקד, חלק מהחברה הנורמטיבית, ולצרוך זנות במקביל, ללא מחיר חברתי משמעותי על המעורבות בפרקטיקה הזו. חשוב לציין כי מאז כניסת החוק להפללת הלקוח לתוקף, חלה ירידה במספרים, אך היא מסוימת.

במפגש נדבר על מודל הגבריות בעיניים שלנו, בעיניים של מתבגרים.ות, ועל הכוחות שאותו המודל מפעיל עליהם ועליהן. איזה תהליך עובר נער בן 14-15 מול המיניות שלו, בהקשר לאותו מודל גברי המשודר לו מפרסומות, רשתות חברתיות, ומקבוצת השווים שלו? ואיך כל התהליך הזה קשור בצריכת זנות?

אורך המפגש: 90 דקות

כמות אנשים: סדנא עד 25, הרצאה עד  70 א.נשים

bottom of page