top of page
ramash.jpg
  כנס השקת תו התקן ברמת השרון

תו התקן ניתן לרשויות מקומיות אשר לוקחות אחריות ונוגעות בנושאים הדורשים טיפול. העמותה מעבירה סדנאות והכשרות במתנסים העירוניים ובארגוני הנוער.

תו תקן לרשויות מקומיות

אודות תו התקן

תו התקן נועד ליצור מבנה מארגן לכלל המסגרות החינוכיות בעיר.

התו מגדיר סטנדרטים אחידים מינימליים לטובת קידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה בקרב ילדים מהגיל הרך ועד התיכון.

 

מטרה

ילדים ובני נוער ירכשו ידע וכלים ע"פ רצף התפתחותי, יקיימו שיח שיוביל למודעות ולהבעת תפיסות ועמדות המבטאות שוויון מגדרי, מיניות בריאה, הכרה בזכויות המיניות שלהם ושל האחר האחרים והתנגדות לאלימות מינית.

 

רקע

הצורך בשיח ובעיסוק בנושא מיניות ומגדר עם ילדים ובני נוער, רלוונטי היום יותר מתמיד. נתונים ממחקרים ואירועים העולים לכותרות, מציפים את הוואקום הקשה שנוצר ברמה הארצית בנושא.

​החשיפה הממושכת למסכים בתקופת הקורונה ובכלל ובתוך כך לתכנים שאינם מותאמים, משפיעים על התפיסות ודרך ההתנהלות של הילדים, ויש צורך מהותי לשים את הנושא על סדר היום הציבורי. 

​כבר בבית הספר היסודי, כשהגוף משתנה, ובהיעדר שיח מצד המבוגרים - הילדים ילכו לחפש תשובות ברשת. אבל האלגוריתם לא יודע שמאחורי המקלדת יושבת ילדה בת 10 שבודקת למה פתאום החזה שלה גדל והוא מיד יציע תכנים פורנוגרפיים, שישפיעו בצורה מעוותת על מוחה הצעיר.

תו התקן פועל בהלימה למדיניות משרד החינוך, אשר מודע למורכבות ולצוואר הבקבוק שנוצר בנושאים אלה בשנים האחרונות. תוכנית כישורי חיים המתחדשת, עוסקת במגדר, בסטריאוטיפים מיניים, בסוגיות של דימוי גוף וזהות מינית. מדיניות המשרד יוצאת מתוך קו ברור של שיח על מיניות בריאה וחיובית.

תו התקן מתבסס על ועדות ההיגוי, תהליכי שיתוף ציבור וסקר נוער שנערכו במהלך שנת תשפ"א בשותפות הנהגת ההורים, יועצת לקידום מעמד האישה והרשות לביטחון קהילתי, מפקחי משרד החינוך, צוותי ייעוץ והוראה, הנהלות בתי ספר וגנים, צוותי חינוך בלתי פורמליים, תנועות נוער ואגודות הספורט.

 

הפעולות במסגרת תו התקן:

  • להכיר את הקהילה

  • להכיר כל איש.ת חינוך

  • להכיר כל תלמיד

  • שיתוף הורים (אסיפות וימי הורים, מידע כתוב)

  • הרצאה להורים בנושא מגדר

  • הרצאה להורים בנושא מיניות

  • ועדת מיניות ומגדר הכוללת: הורים, תלמידים ומורים, מדריכים מוגנות -  נפגשת פעם-פעמיים בשנה.

  • השתתפות אנשי הצוות בהכשרה בהיקף של 2 מפגשים – סה"כ 6 שעות אקדמיות

  • הקצאת רפרנטים

  • נציגות בהשתלמות בפסג"ה עירונית

 

​תכני ההשתלמות

קידום שוויון מגדרי, מגדר מיניות ותקשורת, התפתחות מינית בראיה רב גילאית, דימוי גוף, פורנוגרפיה, זנות מגדרית ונטייה מינית, מיניות ברשת, פיתוח מיומנויות ופיתוח פרויקטים.

- 5 מפגשים בנושא מיניות ומגדר (מינימום 3 במיניות).

-​ הטמעת שוויון מגדרי באשכול אחד מתוך הנ"ל:

 

שפה רב מגדרית

עיצוב סביבה לימודית (כולל בחצר)

תכנית הלימודים

תחומי עניין 

דימוי עצמי ודימוי גוף

- פרויקט מוגנות בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי

- ליווי פסיכולוגי בהטמעת התהליך

- הערכה ומדידה

- פרויקט סיכום שנה והצגתו במסגרת שבוע החינוך

bottom of page