top of page
storiz (1).png

סטוריז
לבחור איך הסיפור יגמר

ממשק לחינוך מיני דיגיטלי, הכולל סיפורי קומיקס אינטרקטיבים צ'ט אנונימי עם צוות מקצועי ומרחב המאפשר דיון בין המשתמשים/ות.

אודות סטוריז

Game-Based Learning למידה מבוססת משחק

unnamed.jpg

למידה מבוססת משחק היא מתודה מוכרת ואפקטיבית בתחומים שונים לשינוי ידע והתנהגות. שימוש במשחקים לחינוך מיני נמצא כרלוונטי לנוער בגלל שהם אינטראקטיביים, משלבים אפקט ויזואלי וקולי, מותאמים אישית, מציגים תכנים באמצעות נרטיב, מייצרים סקרנות ואתגר, מתגמלים ונותנים משוב מיידי. לפיכך, אף עולה המוטיבציה של נערים ונערות ללמידת חינוך מיני באמצעות משחק וניכר כי עולה גם רמת המעורבות שלהן.ם בממשק.
חוץ מההנאה תוך כדי למידה, שימוש במשחקים ככלי לחינוך מיני מאפשרים ומחזקים את יכולות פרקטיות כגון קבלת ההחלטות, המתוגרמת לעולם האמיתי במטרה להימנע מהתנהגות סיכונית ביחס למיניות. במחקר שהשווה בין שימוש בחינוך מיני דיגיטלי - מבוסס משחק במהלך שיעור, לבין חינוך מיני מסורתי - נמצא כי השימוש בכלי דיגטלי היא אפקטיבי יותר ביצירת מוטיבציה בקרב הנוער ובשינוי הידע והעמדות.

אופן השימוש

- כלי לשימוש עצמי אנונימי של כל נער ונערה 

- כלי פדגוגי חדשני לחינוך מיני פרונטאלי בקבוצה

 

להתנסות עצמית בסטוריז

 

:תיאור המוצר

-  סימולטור דיגיטלי מבוסס סיפורי קומיקס, במהלכם המשתמש/ת נפגשת עם מספר נקודות מפנה בהן היא בוחר/ת איך הסיפור ימשיך.

-  המשתמש/ת מקבלת מידע אמין והזדמנות לתרגל קבלת החלטות ביחס למיניות.

-  הסיפורים מעודדים מעורבות חברתית וסיוע לאחר/ת.

-  בסיום כל סיפור המשתמש/ת מקבלת משוב על הבחירות שלו/ה ועל האפשרויות הנוספות במטרה לחשוף אותו/ה למגוון האפשרויות שיש בסיפור הנצפה.

בסיום כל סיפור נפתח מרחב דיון בין המשתמשות/ים 

המערכת אוספת מידע אנונימי על אופן הבחירה לצורכי מדידה ושיפור הממשק 

קיים גם בעברית ובערבית.

bottom of page